Quang cao giua trang
  Rss

TỦ BẢO QUẢN VẮC XIN - SINH PHẨM MODEL BKT

Tính năng nổi trội: Thời gian trữ lạnh khi mất điện: 40 h (Duy trì nhiệt độ 2 ÷ 8 oC khi nhiệt độ môi trường 32,8 oC); Hệ thống làm việc liên tục không cần xả đá; Không bám tuyết; Đảm bảo tiêu chuẩn tương đương WHO/PQS/E003 (5/2010); Nhiệt đới hóa theo điều kiện làm việc và khí...

Rss
Sản phẩm
Điều hoà trung tâm
Kho lạnh
Điều hoà dân dụng
Phòng sạch
Cách nhiệt, Tiêu âm
Tin tức
DỊCH VỤ TƯ VẤN
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Thẩm tra hồ sơ TK KTTC
Kiểm toán năng lượng
Nghiên cứu, chuyển giao CN lĩnh vực NL
Tư vấn tiết kiệm năng lượng
Đào tạo
DỰ ÁN
Cung cấp, thi công HT thông gió
Hệ thống lạnh công nghệ CAS
Tuyển dụng
Tyuển dụng